ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ไร้สาย Wireless Fire alarm

CodeMH-4104F1
Qty

Wireless Smoke Detector ไร้สาย ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยัง Control panel แบบไร้สาย
พร้อมแจ้งเตือนไปยัง ไซเรน และ โทรออก หรือ SMS ไปยังหมายเลข ที่เราโปรแกรมไว้

Wireless Fire alarm หรือ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ไร้สาย  ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยัง Control panel แบบไร้สาย
พร้อมแจ้งเตือนไปยัง ไซเรน และ โทรออก หรือ SMS ไปยังหมายเลข ที่เราโปรแกรมไว้

ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ไร้สาย

 

รายการอุปกรณ์ ระบบ Wireless Fire alarm 

1. Alarm Control Panel        x    1 
2. Wireless Smoke  Detector        x    5 
3. Wireless Siren              x 1
 
   
4. Wirless Repeater          x 1


เหมาะสำหรับ อาคาร สำนักงาน  

-------------------------------------------------------------------------------------------


wireless fire alarm
wireless fire alarm
Found: 0

No reviews found
Found: 0
Name
Email
One-line summary
Your Question
Validation Code

No reviews found
ติดต่อสอบถามด่วน Contact Information

Alarm Package
ระบบกันขโมย กันขโมยโปรโมชั่น แพคเกจ